Contacto

  • Correos del Club:

Oficial: clubximnasiarousa@hotmail.com

clubritmicaarousa@gmail.com

  • Dirección: Escola de Pau, Paseo do Naval, 14, Illa de Arousa, Pontevedra, Galicia, 36626.
  • Teléfonos: 

        - Presidenta: 672033458                   

        - Secretario: 663949664